Om ditt högra ben var Julen och ditt vänstra Påsken.. Kunde jag då få spendera lite tid emellan högtiderna?
Slumpa raggningsreplik
Tips på studentpresent!